עבירות בניה – התגוננות בעת העמדה לדין

ביצוע עבירות בניה הן על ידי בניה ללא היתר הן תוך חריגות בניה או שימוש בנכס המוגדר ככזה ומבלי לבצע פעולת תיקון או חיזוק של מבנה בהתאם להוראות רשות התכנון המקומית עלולה להוביל להגשת כתב אישום בגין עבירה בהתאם לחוק התכנון והבניה   התשכ”ה – 1965 והוראות תקנות התכנון והבניה (עבודות ושימוש הטעונים היתר), התשכ”ז – 1967.

התמודדות עם הגשת כתב אישום בגין עבירת בניה או אי ביצוע הוראת רשות תכנון

בית המשפט לעניינים מקומיים הדן בכתב האישום רשאי להטיל על הנאשם קנס או מאסר וכן לחייבו בצו לביצוע עבודה או להחזיר את המצב לקדמותו טרם הבניה ללא היתר. בנוסף תתאפשר הטלת קנס בגין ההנאה מפירות הבניה הלא חוקית.עבירות בניה

גילוי העבירה – ביקור של פקחי הרשות, הלשנות, מפגעים בהתהוות, הכשרת בניה – אלו הם בד”כ הסיבות לאיתור עבירות בניה והגשת כתב אישום.

מהות העבירה –בניה הנדרשת בהיתר כוללת בניה הכרוכה בשינויים בקירותיו החיצוניים של המבנה, או בהגדלתו של המבנה או בהקמת מבנה חדש. כל בניה ללא היתר מלווה בעבירה בהתאם לחוק ולתקנות. גם בניה הסוטה מהיתר שניתן בהתאם לתכנית החלה במקום תיחשב עבירת בניה. כך גם הצבת מיכל סולר גדול במבנה עלולה להיכנס בגדרי רישוי נדרש לתחנת דלק ובכך הצבתו תחייב היתר. גם הצבת מתקן תקשורת סלולרית תחייב היתר הטעון אישור המשרד להגנת הסביבה אשר בלעדיו הצבתה תיחשב לעבירת בניה.

יודגש – שינוי פנימי אינו מצריך היתר

עבירות נפוצות:

 1. עבירות בניה בשל פיצול דירות

  כאשר המדובר בפיצול דירה ויצירת יחידות דיור משניות, אין המדובר בשינוי פנימי אלא בשינוי מס’ יחידות הדיור ובשל כך נדרש היתר. המבחן הקובע לעניין זה הוא המבחן הפונקציונלי – כך נקבע כי גם מקום שאין מטבח בכל יח’ חדשה לא מן הנמנע כי היח’ תוגדר כיח’ עצמאית. כך גם לגבי שירותים שעלולים להיות משותפים ועל כן היעדר שירותים ביח’ החדשה אינו מונע הגדרתה כיח’ נפרדת.

 2. עבירות בניה בשל סגירת מרפסת – 

  סגירת מרפסת מחוייבת בהיתר

 3. עבירות בניה – הרחבת בניה עצמית מעבר לקבוע בהיתר

  לאחר שניתן היתר הבניה הקובע את היקף הבניה המאושר וטיבו לא תבנה כל בניה בהיסט מההיתר. בניה באופן שונה מההיתר שניתן מצריכה מתן היתר חדש העומד בדרישות הנבחנות מחדש בהתאם לכלל השימוש המשתמע בקרקע

נטל הראיה – נטל הראיה מוטל על הטוען כי בידיו היתר.

בניה שלא כדין שנרשמה – בהליך זה המוזכר לעיל נקבע כי עצם היות הדירה רשומה בנפרד במרשם הזכויות אין בה כדי לבוא במקום דרישת ההיתר. היינו, גם בניה ללא היתר יכול שתירשם כדין.

הנאשמים – נאשמים בעבירות בניה  יכולים להיות המחזיק במקרקעין, בעל המקרקעין ואף האחראי לעבודה או לשימוש “לרבות האדריכל, המהנדס המתכנן, המהנדס או ההנדסאי האחראים לביצוע, הקבלן הראשי וכן סוכניהם” (ס’ 208(א)7 לחוק)

סייג לאשמה – רשימת הנאשמים הפוטנציאליים לביצוע העבירה מסוייגת בהתאם להוראות החוק הקובעות כי עבירה שנעברה לא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הנאותים לקיום הוראות החוק והתקנות יהיה פטור מאחריות בגינה (ס’ 208(ב) לחוק)

לסיכום – החוק והתקנות לעניין רישוי הבניה עולים בקנה אחד עם כוונת המחוקק לייצר מסגרת סדורה שתמנע בניה ללא סדר ופיקוח. מכיוון שהמדובר באישום פלילי הגורר קנסות גבוהים מאוד מומלץ לפעול מיד עם היוודע כתב האישום. עם בדיקת המצב התכנוני הקיים והנדרש לאשורו , יוודא דבר העלויות הכספיות הכרוכות בהכשרת הבניה או בהחזרת המצב לקדמותו. בעת מתן גזר הדין ילקח בחשבון וינתן משקל לפעולות שנעשו במקרקעין על מנת עבירות הבניה יופסקו.  

 • צפיות3765
 • דירוג12345

24 שעות

במקרים דחופים

03-6830068

 

© כל הזכויות שמורות 
המידע המוגש באתר AS IS ערוך לנוחיות המשתמש בלבד. אין לעשות כל שימוש בתוכן המוצג ללא קבלת אישור מראש ובכתב.

חלמיש עורכי דין
דוא"ל: office@halamish-law.co.il 
כתובתנו: קרליבך 10 תל אביב
קומה 2, מיקוד 6473001

טלפון:03-6830068 פקס:03-6830069

logo

מפת אתר
Call Now Button